Etiketler

23 Şubat 2020 Pazar

AutoCAD ile VBA makro kullanımı #5-1

Autocad VBA Makro Kodlarını Çalıştırma Yöntemleri:

Yazının önceki bölümü: AutoCAD ile VBA makro kullanımı #4-2

Yazının bu bölümünde AutoCAD VBA kodlarını çalıştırma yöntemlerini açıklayacağım.
Bu yöntemlerden bazılarını önceki bölümlerde göstermiştim. Bu yazıda ise tüm yöntemleri detaylı olarak açıklayacağım.

1) VBA Editöründen makro çalıştırma:


VBA editöründeyken;
a) Klavyeden F5'e basarak,
b) Menüden Run / Run Sub/Userform tıklanarak,
c) Araç çubuğundan Run Sub/Userform simgesi tıklanarak
kodlar çalıştırılır. Kodlar çalışırken Autocad ekranı öne gelmez Autocad ekranındaki işlemler için Autocad'e geçiş yapılmalıdır. Kodların çalışması tamamlandığında VBA editörüne otomatik geçiş yapar.

İmleç hangi Sub içinde ise o Sub kodları çalıştırılır. İmleç Sub dışında bir satırda ise Macros Penceresi açılır hangi makro çalıştırılacağı sorulur. Burada makro adı listeden seçiler ve Run butonu tıklanır.

Kodları adım adım çalıştırmak gerekirse; klavyeden F8 tuşuna basılır ya da menüden Debug / Step Into tıklanır.

İmlecin bulunduğu satıra kadar çalışıp imlecin bulunduğu satırda durmak için menüden Debug / Run to Cursor CTRL+F8

Çalışan kodları duraklatmak için menüden Run / Break tıklanır ya da klavyeden CTRL+Break, kaldığı yerden çalıştırmaya devam etmek için menüden Run/Continue, klavyeden F5
Çalışan kodları durdurmak(sonlandırmak) için menüden Run / Reset

Kodlar çalıştırılırken istediğiniz satır ya da satırlarda duraklamasını isterseniz imleç satırda iken klavyeden F9'a basılır ya da menüden Debug / Toggle Breakpoint tıklanır ya da kod satırının solundaki dikey çubuk üzerinde tıklanır. Burada bir duraklama noktası oluşur. Duraklama noktasını kaldırmak için aynı işlem uygulanır.

Tüm duraklama noktalarını kaldırmak için klavyeden CTRL+SHIFT+F9, menüden Debug / Clear All Breakpoints tıklanır.

Yazınn sonraki bölümü: AutoCAD ile VBA makro kullanımı #5-2

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme