Etiketler

5 Nisan 2020 Pazar

AutoCAD ile VBA Makro Kullanımı #6-2Sub PolarPoint_1()
  ' .GetPoint([nokta] , [mesaj])
  ' Tıklanan Noktanın koordinat değerleri alınır. X,Y,Z
  
  ' .PolarPoint(Nokta , Açı , Uzunluk)
  ' Belirlenen noktanın verilen açı ve mesafedeki konumunu verir
  
  ' .AddText(Yazı , EklemeNoktası , YazıYüksekliği)
  ' Yazı yazdırır
  
  ' Açı(Rad) = Açı(Derece) * pi / 180
  ' Derece --> Radyan dönüşümü
  
  ' .AddLine(BaşlamaNoktası , BitişNoktası)
  ' Belirlenen 2 nokta arasına çizgi çizer
  
  ' Regen acActiveViewport
  ' Çizimi yeniden oluşturur
  pi = 4 * Atn(1) '3.14...
  a = 60 'açı - derece
  a = a * pi / 180 'açı - radyan
  With ThisDrawing.Utility
    n1 = .GetPoint(, "Nokta:")
    pp = .PolarPoint(n1, a, 50)
    ModelSpace.AddLine n1, pp
  End With
End SubSub PolarPoint_1()
  With ThisDrawing.Utility
    pi = 4 * Atn(1)
    n1 = .GetPoint(, "Nokta:")
    For n = 0 To 359 Step 20
      a = n * pi / 180 'açı - radyan
      r = .PolarPoint(n1, a, 50)
      Set y = ModelSpace.AddText(n & "°", r, 3)
      y.color = acGreen
      Set c = ModelSpace.AddLine(n1, r)
    Next
  End With
End Sub


Sub PolarPoint_1()
  With ThisDrawing.Utility
    pi = 4 * Atn(1)
    n1 = .GetPoint(, "Nokta:")
    For n = 0 To 359
      a = n * pi / 180 'açı - radyan
      r = .PolarPoint(n1, a, 50)
      'Set y = ModelSpace.AddText(n & "°", r, 3)
      'y.color = acGreen
      Set c = ModelSpace.AddLine(n1, r)
      c.color = n * 0.7
    Next
  End With
End Sub


Sub YayCiz()
  ' .GetPoint([nokta] , [mesaj])
  ' Tıklanan Noktanın koordinat değerleri alınır. X,Y,Z
  
  ' .GetDistance([nokta] , [mesaj])
  ' Tıklanan iki noktanın mesafesi alınır. Değer girilebilir.
  
  ' .AngleFromXAxis(BaşlamaNoktası , BitişNoktası)
  ' Belirlenen 2 noktanın X ekseindeki açısı
  
  ' .AddArc(MerkezNokta , Yarıçap , Başl.Açısı , BitişAçısı)
  ' Yay çizer
  Dim yay As AcadArc
  With Utility
    m = .GetPoint(, "Merkez nokta: ")
    r = .GetDistance(m, "Yarıçap:")
    p1 = .GetPoint(m, "Başlangıç noktası")
    p2 = .GetPoint(m, "Bitiş noktası")
    a1 = .AngleFromXAxis(m, p1) 'radyan
    a2 = .AngleFromXAxis(m, p2) 'radyan
  End With
  Set yay = ModelSpace.AddArc(m, r, a1, a2)
End Sub


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme