Etiketler

30 Mart 2020 Pazartesi

AutoCAD ile VBA Makro Kullanımı #6-1


Bu videoada AutoCAD VBA makro kodları ile slot çizme açıklandı.
Video 3 bölüm halinde yayınlanacak.

Bu bölümde slot çiziminde kullanılan VBA fonksiyonlarından
GetPoint
GetDistance
AngleFromXAxis
açıklandı.

Diğer fonksiyonlar sonraki videolarda açıklanacak.

Videolarda kullanılan VBA Kodları:
Sub NoktaAlAciOlc()
 ' Utility.GetPoint([nokta] , [mesaj])
 ' Tıklanan Noktanın koordinat değerleri alınır. X,Y,Z
 
 ' Utility.AngleFromXAxis(BaşlamaNoktası , BitişNoktası)
 ' Belirlenen 2 noktanın X ekseindeki açısı
 
 ' Açı(Derece) = Açı(Rad) * 180 / pi
 ' Radyan --> Derece dönüşümü

 pi = 4 * Atn(1) ' 3,14159265358979
 n1 = Utility.GetPoint(, "1. nokta:")
 n2 = Utility.GetPoint(n1, "2. nokta:")

 a = Utility.AngleFromXAxis(n1, n2)

 MsgBox "Radyan: " & a & vbCr & "Derece: " & a * 180 / pi
End Sub
Sub MesafeOlc()
 ' Utility.GetPoint([nokta] , [mesaj])
 ' Tıklanan Noktanın koordinat değerleri alınır. X,Y,Z

 ' .GetDistance([nokta] , [mesaj])
 ' Tıklanan iki noktanın mesafesi alınır. Değer girilebilir.

 n1 = Utility.GetPoint(, "Nokta:")
 uz = Utility.GetDistance(n1, "Uzunluk:")
 MsgBox uz
End Sub

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme