Etiketler

Youtube Kanalıma Abone Olunuz

6 Ağustos 2019 Salı

AutoCAD ile VBA makro kullanımı #5-1

Autocad VBA Makro Kodlarını Çalıştırma Yöntemleri

Yazının önceki bölümü: AutoCAD ile VBA makro kullanımı #4-2

Yazının bu bölümünde AutoCAD VBA kodlarını çalıştırma yöntemlerini açıklayacağım.
Bu yöntemlerden bazılarını önceki bölümlerde göstermiştim. Bu yazıda ise tüm yöntemleri detaylı olarak açıklayacağım.

1) VBA Editöründen makro çalıştırma:

VBA editöründeyken;
a) Klavyeden F5'e basarak,
b) Menüden Run / Run Sub/Userform tıklanarak,
c) Araç çubuğundan Run Sub/Userform simgesi tıklanarak
kodlar çalıştırılır. Kodlar çalışırken Autocad ekranı öne gelmez Autocad ekranındaki işlemler için Autocad'e geçiş yapılmalıdır. Kodların çalışması tamamlandığında VBA editörüne otomatik geçiş yapar.

İmleç hangi Sub içinde ise o Sub kodları çalıştırılır. İmleç Sub dışında bir satırda ise Macros Penceresi açılır hangi makro çalıştırılacağı sorulur. Burada makro adı listeden seçiler ve Run butonu tıklanır.

Kodları adım adım çalıştırmak gerekirse; klavyeden F8 tuşuna basılır ya da menüden Debug / Step Into tıklanır.

İmlecin bulunduğu satıra kadar çalışıp imlecin bulunduğu satırda durmak için menüden Debug / Run to Cursor CTRL+F8

Çalışan kodları duraklatmak için menüden Run / Break tıklanır ya da klavyeden CTRL+Break, kaldığı yerden çalıştırmaya devam etmek için menüden Run/Continue, klavyeden F5
Çalışan kodları durdurmak(sonlandırmak) için menüden Run / Reset

Kodlar çalıştırılırken istediğiniz satır ya da satırlarda duraklamasını isterseniz imleç satırda iken klavyeden F9'a basılır ya da menüden Debug / Toggle Breakpoint tıklanır ya da kod satırının solundaki dikey çubuk üzerinde tıklanır. Burada bir duraklama noktası oluşur. Duraklama noktasını kaldırmak için aynı işlem uygulanır.

Tüm duraklama noktalarını kaldırmak için klavyeden CTRL+SHIFT+F9, menüden Debug / Clear All Breakpoints tıklanır.

2) Macros pencesinden makro çalıştırma

Macros penceresini açmak için yöntemler;
  1. Klavyeden ALT+F8'e basarak,
  2. Menüden Manage / Applications / Run VBA Macro tıklanarak,
  3. Komut satırından VBARUN girilerek,
  4. VBA Manager(VBAMAN komutu ile açılır) penceresindeki Macros butonu tıklanarak.

Macros penceresinde makro listesinden çalıştırılacak makro adı seçilir. Seçili makro adı üst alanda belirir.
Run butonu tıklanarak makro çalıştırılır.
Step into butonu ile seçili makro adım adım çalıştırılır.
Edit butonu ile VBA editöründe seçili makro kodu açılır.
Delete butonu ile seçili VBA makro kodu silinir.

"Macros in:" yanındaki açılır listede varsayılan olarak All active drawings and project seçili gelecek.
Bu açılır liste makro listesinde hangi makroların gösterileceğini belirler.

All active drawings and project: Aktif çizim dosyalarındaki gömülü(embed) ve yüklü projelerdeki makroları listeler. Yani aktif olan tüm makrolar listelenir.
All active drawings: Aktif çizim dosyalarına gömülü(embed) makroları listeler.
All active projects: dvb proje dosyalarından yüklenen makroları listeler.
Ayrıca listede beliren dosya adı tıklandığında sadece o dosyada bulunan makrolar listelenir.
Listede Global3 olarak görünen ise kaydedilmemiş proje dosyasıdır.

3) Komut Satırından makro çalıştırma

Komut satırından makro çalıştırmak için;
-VBARUN komutu girilir ardından ENTER ya da BOŞLUK tuşuna basılır,
sonra makro adı yazılır
Örneğin:
-VBARUN EksenCiz

Burada VBARUN yerine -VBARUN kullanıldığına dikkat ediniz. Autocad komutlarının başına -(eksi) eklemek o komutun parametrelerinin bir pencere ile değilde komut satırından girileceğini belirtir. Böylece Lisp, Autocad VBA, Script gibi kodlamalarda komut kullanımına kolaylık sağlanmış olur. (Bu özellik iletişim penceresi açan tüm komutlara uygulanabilir. Örneğin LAYER yerine -LAYER deneyiniz.)
Makro adı olarak belleğe yüklü olan makrolardan birinin adı olabileceği gibi belleğe yüklenmemiş bir dosyadaki makro adı da yazılabilir. Ancak makro adı ile birlikte dosya adı ve yolu da belirtilmelidir.
Kullanımı:
-VBARUN Dosyayolu\DosyaAdı!MakroAdı
Dosya adı ve makro adı bir !(ünlem işareti) ile ayrılır
Örnek:
-VBARUN C:\Users\Mesut\Desktop\Makrolarim.dvb!EksenCiz

Bu işlem makro proje dosyasını(C:\Users\Mesut\Desktop\Makrolarim.dvb) belleğe yükleyip adı verilen makronun(EksenCiz) çalışmasını sağlar.
Aynı komutu tekrar etmek bir sorun oluşturmamaktadır. Dosya zaten yüklü olduğu için tekrar yükleme yapılmadan makro çalıştırılır.

Çok az rastlanan bir durumdur ama aynı proje dosyasında aynı isimde birden fazla makro olabilir. Yani örnekte olduğu gibi C:\Users\Mesut\Desktop\Makrolarim.dvb dosyasında birden fazla EksenCiz makro kodu olabilir. Bu karışıklığı önlemek için makronun hangi modülde olduğunu belirtmek gerekir. Aşağıdaki örnekler gibi

-VBARUN C:\Users\Mesut\Desktop\Makrolarim.dvb!ThisDrawing.EksenCiz
-VBARUN C:\Users\Mesut\Desktop\Makrolarim.dvb!Module1.EksenCiz

Yazının sonraki bölümü: AutoCAD ile VBA makro kullanımı #5-2

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder