Etiketler

4 Nisan 2014 Cuma

Excel VBA: Belirtilen aralıktaki çift ya da tek sayıların sayısı

Excelde kullanabileceğiniz bir fonksiyon
=SayiSay(hücreler,tür)
Bu formül belirtilen hücrelerdeki çift ya da tek sayıların sayısını verir

hücreler olarak: "A1:E4" gibi çok sayıda hücre
tip olarak:
Tek sayı için 1
Çift Sayı için 0

Örnek: =SayiSay("A1:E5";1)
"A1:E5" aralığındaki tek sayıların sayısını verir

Kodları eklemek için:
Excelde ALT+F11'e basın.
Menüden Insert / Module tıklayın.
Aşağıdaki kodları ekleyin
Option Explicit
Function SayiSay(hücreler As Range, tür As Integer)
' Tür
' 0 Çift sayı
' 1 Tek sayı

Dim arrayA As Variant
Dim i As Integer, j As Integer, artan As Integer
Dim sayı As Variant
arrayA = hücreler.Value

For i = 1 To hücreler.Rows.Count
  For j = 1 To hücreler.Columns.Count
   sayı = arrayA(i, j)
   artan = sayı Mod 2
   If artan = tür Then
     SayiSay = SayiSay + 1
   End If
  Next
Next
End Function

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder