Etiketler

Youtube Kanalıma Abone Olunuz

6 Nisan 2008 Pazar

IrfanView ile DOS komut satırından toplu resim küçültme/dönüştürme

Irfanviev kullanarak çok sayıda resmi topluca küçültme/dönüştürme yapılabiliyor.
Bu yazıda ise DOS komut satırı kullanarak IrfanView ile resim dosyalarını küçültme/dönüştürme yapacağız.
Öncelikle sisteminize Irfanview kurmalısınız.

Başlat / Çalıştır tıklayın cmd yazıp entere basın. Açılan DOS komut satırına

SET PATH=%path%;c:\Program Files\Irfanview

satırını yazıp entere basın. Böylece Irfanview çalıştırmak için bulunduğu klasörü de yazmamıza gerek kalmaz. Bir komut yazdığımızda belirttiğimiz klasörde de arar. Burada Irfanview'in c:\Program Files\Irfanview klasörüne kurulu olduğu varsayılmıştır. Sizde farklı ise satırı değiştiriniz.

Test etmek için komut satırına i_view32 yazıp entere basın. Irfanview çalıştı ise sorun yok demektir.

Dönüştürme:

Önce en basit kullanımını görelim.

i_view32.exe c:\test.bmp /convert=c:\test.jpg 

bu satır test.bmp ile kayıtlı dosyayı jpg formatına dönüştürür.


i_view32.exe "c:\Benim Resimlerim\*.jpg" /convert="c:\Benim Resimlerim\*.gif"

Üstteki satır ise  c:\Benim Resimlerim klasöründeki tüm JPG resim dosyalarını topluca GIF formatına dönüştürerek kaydeder. jpg ler silinmez. Burada klasör adını tırnak içinde verdiğimize dikkat ediniz. Bu bazı sorunların çıkmasını önler. Özellikle boşluk karakteri içeren klasörler dos komut satırında bölündüğü için tam algılanmayabilir.

Dönüştürülen resimlerin ayrı bir klasöre kaydedilmesini isterseniz belirtebilirsiniz.

i_view32.exe "c:\Benim Resimlerim\*.jpg" /convert="c:\Benim Resimlerim\GIF Resimler\*.gif"

gibi.

Küçültme/Büyültme

Bunun birkaç kullanımı var. En çok kullanılan özellik uzun kenarı referans alarak küçültme. Örneğin Resimlerde dik yada yatık olsun uzun kenarı 600 piksele ayarlamak gerekirse

i_view32  "c:\Benim Resimlerim\*.jpg" /resize_long=600 /aspectratio /convert="c:\Benim Resimlerim\*.jpg"

komutu girilir. Bu satırdaki aspectratio parametresi küçültme taraf oranının korunacağını bildirir.

Resimler küçülürken kaliteden ödün vermemek için /resample parametresini de ekleyin. Dönüştürme işlemi normale göre biraz uzun sürer.

Resimler küçültüğünde az da olsa flulaşma(bulanıklık) meydana gelir. Bunu engellemek için /sharpen=1 parametresini ekleyin. Bu resminizi 1 basamak keskinleştirir. Daha keskin olmasını isterseniz 1 rakamını daha büyük bir rakamla değiştirin.

Diğer küçültme seçenekleri:

/resize=(X,Y)

Örnek : /resize=(500,300) -> Resim boyutu ne olursa olsun 500 yatay, 300 dikey boyutlarına getirir.

/resize=(Xp,Yp)

Örnek : /resize=(50p,50p) -> Resim boyutu ne olursa olsun %50 yatay, %50 dikey boyutlandırır. Yarıyarıya küçültür.

/resize_short=X

Resim kısa kenarını X ölçüsüne getirir. aspectratio kullanmazsanız diğer boyut(uzun kenar) sabit kalır. Değişmez.

JPG dönüştürme yaparken sıkıştırma oranını da belirtebilirsiniz /jpgq=X parametresinde X yerine sıkıştırma oranı yazılır.

Parametreleri girerken dikkat edeceğiniz önemli bir husus küçük harf olarak girilmesi.

Bir uygulama:

Benim web sayfalarında kullandığım bir resim galerisi programı var. Galeriye resimleri yüklerken uzun kenarı 600 piksele düşürüyorum. Birde dosyaların küçük önizleme resimleri olan thumb dosyalarını hazırlıyorum. Bunlarda _thb_DOSYAADI şeklinde oluyor ve 120 piksel olarak ayarlıyorum. Bu işleri yapan DOS komutları aşağıda. Resimlerin C:\Benim Resimlerim klasöründe olduğu varsayıldı.

"C:\Program Files\IrfanView\i_view32" "C:\Benim Resimlerim\*.jpg" /aspectratio /resample /resize_long=600 /sharpen=1 /convert="C:\Benim Resimlerim\*.jpg"

pause

"C:\Program Files\IrfanView\i_view32" "C:\Benim Resimlerim\*.jpg" /aspectratio /resample /resize_long=120 /sharpen=1 /convert="C:\Benim Resimlerim\_thb_$N.jpg"

Son satırdaki _thb_$N.jpg nin manası dosya adı _thb_ ile başlayıp orjinal dosya adı eklenecek demektir. ($N : Uzantısız dosya adı)

Konuyla ilgili diğer yazılar:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder