Etiketler

Youtube Kanalıma Abone Olunuz

10 Ekim 2019 Perşembe

QuickBasic Kursu: Bölüm 9: Sayılarla ilgili işlemler

Önceki Bölüm: QuickBasic Kursu: Bölüm 8: Karakterlerle ilgili işlemler
Güncelleme: 10 Ekim 2019

ABS

Verilen sayının mutlak(ABSolute) değerini verir.
Sayı negatif ya da pozitif olsa da sonuç pozitif olur.
PRINT ABS(-127) '127
PRINT ABS(254) '254

INT

Sayının tam kısmını verir.
Sayı negatif ise bir küçük sayıyı verir.
PRINT INT(12.86) '12
PRINT INT(14.13) '14
PRINT INT(-12.86) '-13
PRINT INT(-14.13) '-15

FIX

Sayının sıfıra yakın olan tam kısmını verir.
PRINT FIX(45.9) '45
PRINT FIX(-45.1) '45
PRINT FIX(-45.8) '45

RANDOMIZE

Rasgele sayı üreticisini hazırlar.
Örnek Program:

RANDOMIZE TIMER
DO
 rastgeleSayi% = INT(RND * 11) + 2 '(2-12)
 PRINT rastgeleSayi%
 K$ = INPUT$(1)
LOOP UNTIL UCASE$(K$) = "Q"  'q = Çıkış
END

RND

0 ile 1 arasında rastgele bir sayı üretir.
RND komutu program her çalıştırılışında aynı sayıları üretir.
Bundan kurtulmak için aşağıda verilen örnekte olduğu gibi RND den önce RANDOMIZE TIMER çalıştırılır.
TIMER o anki saate göre saniye cinsinden bir sayı üretir.
DEFINT A-Z
RANDOMIZE TIMER
CLS
rs = RND * 10 + 1
PRINT "1 - 10 arası bir sayı girin ";
10 INPUT s
a = a + 1
IF s < 1 OR s > 10 THEN PRINT "!! hatalı sayı !!" : GOTO 10
IF s <> rs THEN PRINT "Bilemediniz, tekrar deneyin..." : GOTO 10
PRINT a; " denemede bildiniz..."

DÖNÜŞTÜRME FONKSİYONLARI

Bellekte değişken değeri olarak tutulan sayıyı farklı formatlara dönüştürmek için bazı fonksiyonlar kullanılır.
CDBL : Sayıyı DOUBLE formata dönüştürür.
A% = 15454 ' Bellekte 2 baytlık yer tutuyor
B# = CDBL(A%) ' Şimdi 8 baytlık Double formata dönüştü ve B değişkenine aktarıldı
PRINT LEN(A%), LEN(B#)
CINT: Sayıyı INTEGER formata dönüştürür.
Sayı küsurlu ise; küsur .4 den büyükse yukarı değilse aşağı yuvarlanır ve küsur atılır.
A = 1245.85 : PRINT CINT(A)
CLNG : Sayıyı LONG formata dönüştürür. Sayı küsurlu ise CINT gibi.
CSNG : Sayıyı SINGLE formata dönüştürür

MATEMATİKSEL FONKSİYONLAR

TAN : Radyan olarak verilen açının TANjantını verir.
ATN : Radyan olarak verilen açının ArkTaNjantını verir.
PI = 4 * ATN(1)
PRINT PI
COS : Radyan olarak verilen açının kosinüsünü verir. Radyanı dereceye dönüştürmek için pi / 180 ile çarpın.
PI = 3.141593 : D = 30 ' derece
R = D * (PI / 180)
PRINT COS(R)
SIN : Radyan olarak verilen açının sinüsünü verir.
EXP : e sabitinin (~ = 2.718282) üstünü alır
LOG : Sayını doğal LOGaritmasını hesaplar.
MOD : İki sayının bölümü sonucunda kalanı verir. A = 45682 : PRINT A MOD 4 ' A nın 4 e bölümünde kalan sayı.
SGN : Sayının işaretini belirtir. Sayı; 0 ise 0, pozitif ise 1, negatif ise -1 değerini verir. ? SGN(-28)
SQR : Sayını karekökünü verir. ? SQR(81)

LEN, ASC, VAL

Önceki bölümde bunları görmüştük

Sonraki Bölüm:
QuickBasic Kursu: Bölüm 10: Dosya İşlemleri-1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder