Etiketler

Youtube Kanalıma Abone Olunuz

5 Ekim 2019 Cumartesi

QuickBasic Kursu Bölüm 2: Qbasicde Veri Tipleri

Önceki Bölüm: QuickBasic Kursu: Bölüm 1: QuickBasic'e Giriş

Güncelleme: 5 Ekim 2019
Qbasicde INTEGER, SINGLE, DOUBLE gibi veri tipleri vardır. Veriler belleğe saklanmadan önce bellekte ne kadar yer kaplayacağını belirtmek için kullanılır. Değişkenin içeriği ancak bu şekilde bellekte düzenli bir şekilde yerleşir.
Örnek:
A% = 126
A değişkenin yanındaki % işareti değişkenin bir INTEGER veri tipine sahip olduğunu gösterir. Ona aktarılan bilgi bellekte 2 karakterlik yer kaplar.

Değişkenlerin veri tipini tanımlamak şart değildir. Tanımlanmamış değişkenler Basic tarafından SINGLE olarak kabul edilir.

Qbasicde Veri Tipleri

Qbasic diğer dillerdeki gibi tüm veri tiplerini kullanmanıza imkan vermez, fakat genellikle diğerlerine ihtiyaç duymayacaksınız.
Qbasic ile kullanabileceğiniz veri tipleri STRING, INTEGER, LONG, SINGLE ve DOUBLE'dır. Daha detaylı bilgi almak için menüden HELP/Contents 'i ve çıkan ekranda Data Types i tıklayın.

Veri tipleri nasıl kullanılır?

A% = 253
Y! = 3.141
Z& = 254144
M# = 2358542689.2668#
ADI$ = "MESUT AKCAN"
A nın INTEGER olduğunu öğrenmiştik ama Y! Z& M# ADI$

$ işareti STRING
% işareti INTEGER
& işareti LONG
! işareti SINGLE
# işareti DOUBLE

Data tipi kullanımının alternatif yolları

Değişkenlerin data tiplerini tanımlamak için birkaç alternatif yöntem vardır.

Bunlar:
1)
DIM A AS INTEGER
DIM B AS STRING
DIM C AS INTEGER
DIM D AS LONG
DIM E AS SINGLE
DIM F AS DOUBLE
Bu stil en güzel görüneni ve iyi programcıların kullandığı stildir.
Tanımları düzgün yaptıktan sonra programın ileriki aşamalarında yalnızca değişken adını kullanmanız yeterlidir.
2)
DEFINT A 'A ile başlayan değişken adları. Örnekler: A, AY, ABC, AYLIK  
DEFSNG C,F,H 'C F ve H harfleri ile başlayan değişken adları
DEFDBL D 'D ile başlayan değişken adları
DEFLNG L-R 'L ve R arasındaki harfler. Örnek: L, LA, M, MZ, NB, O1, P24, R
DEFSTR S 'S ile başlayan değişken adları
Bu da başka bir yöntem. Değişkenin baş harfine göre tanımlanmamış olan tüm değişkenler DEF in yanındaki değişken türünde olur. İyi bir yöntem sayılmaz.
3)
A% = 253
Y! = 3.141
Z& = 254144
M# = 2358542689.2668#
ADI$ = "MESUT AKCAN"
Bu şekilde tanımlama yaptığınızda değişkeni hep aynı şekilde yazmak zorundasınız. Yani A% nin değerini değiştirmek için A = 100 kullanmak sakıncalıdır.

DİKKAT:
A! = 22.125
A& = 46500
A% = 255
A$ = "Mesut"
PRINT A!, A&, A%
PRINT A
Üstteki kodları yazıp çalıştırın. Düşünüp yorumlayın.

Kullanıcı tanımlı Veri Tipleri

Kendi veri tipinizi belirleyebilirsiniz Bu size bellekte kaplayacak olan verilerinizi kullanmanızı kolaylaştıracaktır. Örneğin kişilerin adres bilgileri üzerinde işlem yapmak istiyorsanız, kişi için kendinizin belirlediği bir veri yapısı oluşturabilirsiniz.
TYPE KisiselVeri
 AdiSoyadi AS STRING * 30
 Adresi AS STRING * 50
 Telefonu AS STRING * 18
 PostaKodu AS LONG
 DogumYili AS INTEGER
 Boyu AS SINGLE
 Agirligi AS SINGLE
 Geliri AS DOUBLE
END TYPE
Bu açıklamalar sanırım yetersiz olacaktır başlangıç için.
Daha detaylı bilgi almak için TYPE yazısı üzerinde iken F1 'e basarak yardım alabilirsiniz.
Tanımlamış olduğumuz KISISELVERI veri tipini kullanmak için bellekte yer açmalıyız. Bunun için

DIM Personel AS KisiselVeri
komutunu kullanırız. Şimdi bu PERSONEL değişkenin elemanlarına değer aktaralım.
Personel.AdiSoyadi = "Mesut Akcan"
Personel.Adresi = "Antalya Caddesi No:68/4"
Personel.Telefonu = "0324-998 46 21"
Personel.PostaKodu = 33522
Personel.DogumYili = 1976
Personel.Boyu = 1.74
Personel.Agirligi = 78
Personel.Geliri = 3528.62
Bu tip değişken kullanımı QBasic de yeni iseniz ve ya diğer BASIC dillere alışkanlığınız varsa garip gelecektir. Ama bu tip değişkenler diğer dillerde de kullanılmaktadır.
Şu an için telaşlanmanıza gerek yoktur. Zamanla bu yapıya alışıp gerekli yerlerde rahatlıkla kullanacaksınız.

Veri Tipleri Özet Tablosu


PÜF NOKTASI:
DIM BORCU AS LONG
şeklinde değişken tanımlandıktan sonra programın ilerleyen satırlarında
BORCU = 1250000
şeklinde kullanabiliriz.
Ama karmaşık programlar yazdığınızda bu kullanım hangi değişkenin hangi veri tipinde olduğunu anlamanızda zorluk çıkarır.

Kolayı: İmleç değişken üzerinde iken F1 tuşuna basarak değişkenin hangi modülde hangi veri tipinde kullanıldığını gösteren ekranı görebilirsiniz.

Sonraki Bölüm:
QuickBasic Kursu: Bölüm 3: CLS , INPUT ve PRINT

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder